Projekti

SIA Autine Tools Company 14.11.2016. ir noslēgusi līgumu Nr. SKV-L-2016/921 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.